Frontline opplyser at snittraten for VLCC-ene, suezmax-ene og suezmax OBO-skipene var henholdsvis 86.300, 72.000 og 44.100 dollar per dag i andre kvartal (i periode- og spotmarkedet). I foregående kvartal lå ratene lavere (henholdsvis 82.400, 51.600 og 43.200 dollar) .I spotmarkedet lå ratene for de dobbeltskogede VLCC-ene på 105.200 dollar, mens suezmax-ene seilte inn 77.500 dollar. I første kvartal var tilsvarende rater 104.700 og 53.700 dollar.Per august er breakeven-nivåene for VLCC-ene og suezmax-ene henholdsvis 31.400 og 24.800 dollar.