Avisopplagene til de største avisene faller betydelig. Både Verdens Gang og Dagbladet opplever et fall i første halvår i år. VG har 6 prosent mindre opplag, mens Dagbladet har 8,1 prosent mindre opplag, skriver Dagens Næringsliv.Aftenposten aften og Adresseavisen opplever opplagstall-fall på henholdsvis 4,7 prosent og 4,8 prosent.Verdens Gang selger fortsatt flest aviser i landet, med gjennomsnittlig opplag på 287.312 aviser, mens dagbladet har gjennomsnittlig opplag på 123.285 aviser.Aftenposten har totalt størst opplag i Norge, da morgen-utgaven har opplag på 251.938 aviser, mens aften-utgaven har opplag på 128.366 aviser.Dagens Næringsliv er eneste avisen i oversikten (som står i egen avis), med positiv utvikling. Avisen har økt opplag med 2,6 prosent i første halvår 2008, sammenlignet med samme halvår i 2007.Finansavisen er ikke med i oversikten.