Isbremmene som strekker seg ut i havet fra Ellesmere-øya nord i Canada har minsket med nesten en firedel i løpet av i år. Den 50 kvadratkilometer store Marham-bremmen har løsnet helt fra fastlandsisen og er nå å betrakte som drivis.Isbremmene er tykke lag med is som strømmer fra land og ut i sjøen over kontinentalsokkelen.
- Kan ikke stanse utviklingen
Forskere mener de økende temperaturene er skyld i smeltingen.- Denne betydelige kalvingen, eller oppsprekkingen av isen, understreker hvor fort ting forandrer seg i Arktis. Vi kan ikke stanse denne utviklingen med det nåværende klimaet, sier Derek Mueller ved Trent-universitet i den canadiske byen Peterborough til BBC.Allerede i juli meldte forskere at Ward Hunt-bremmen var blitt kraftig redusert. Isbremmen er den største på Ellesmere-øya.Isbremmene på Ellesmere dekket for hundre år siden et område på cirka 10.000 kvadratkilometer. I dag dekker bremmene mindre enn 1.000 kvadratkilometer.