Mange kommentatorer er skeptisk til valget av Sarah Palin som visepresidentkandiat for John McCain. Se Peggy Noonan, Mike Murphy og Chuck Todd først være positiv til Palin, for så å kritisere henne øyeblikk senere, da de tror mikrofonen er slått av.Klippet stammer fra MSNBC.