Som ledd i sin spareplan legger NRK ned Berlin-kontoret. Tidligere er Stockholm-kontoret blitt nedlagt. Bedriften skal spare 25 millioner kroner i nyhetsdekningen.- Vi fikk vite onsdag at bedriften trekker inn Berlin-stringeren nr hans kontrakt går ut i høst. Stillingen vil ikke bli utlyst på nytt, sier klubbleder Lars Sigurd Sunnanå i Dagsrevyen til NTB.Sunnanå sier at det samtidig settes av penger til mer reisevirksomhet i Europa, men han føler en betydelig uro ved se at utenriksdekningen i NRK ikke er slik den engang var.NRK må spare 25 millioner kroner i nyhetsproduksjonen. Minst 25 medarbeidere risikerer å miste jobbene sine.- Vi regner med at det blir nærmere 30, det vil si cirka 10 prosent av arbeidsstokken i nyhetsdivisjonen, påpeker Sunnanå.
Avventende
Redaksjonsklubben i Dagsrevyen stiller seg avventende foreløpig. Det blir satt ned et utvalg som skal se nærmere på hvordan man skal strømlinjeforme nyhetsstrømmen, og dette utvalget skal komme med sine forslag innen utgangen av september.- Vi avventer situasjonen til da. Men dette er ingen enkel sak. Det er ikke lett å nedbemanne uten at det går på bekostning av nyhetene, sier Sunnanå.Konstituert nyhetsredaktør i NRK Jon Gelius opplyste onsdag at nyhetsdivisjonen må jobbe smartere og utnytte ressursene bedre i en mer slagkraftig nyhetsstrøm.Han vil ikke gå konkret inn på hvor mange stillinger som er i faresonen, men sier at nyhetsredaksjonene helt klart har for mange journalister i arbeid.- Samtidig må vi se på vikarbruk, og vikarer som vikarierer for vikarer. Kort sagt ser jeg på dette som en intern ryddeprosess hvor målet er å komme i driftsbalanse i inneværende år.