Sørensen mener folk her i landet er for negative til å vurdere prestasjonslønn i offentlig sektor.- Den rådende oppfatning er at pengene ikke bør følge prestasjoner eller resultater. Men empirisk forskning gir ingen sterk støtte for dette synet, sier professoren til forskning.no.Han støtter heller ikke synet på at offentlige oppgaver er for komplekse til at resultatene lar seg måle. Sørensen mener forskjellene mellom offentlig og privat sektor er mindre enn det mange synes å tro.Han fremhever fastlegenes overgang til stykkprisordning som et vellykket eksempel på offentlig prestasjonslønn.- I tråd med teorien fant vi at det var de mest effektive legene som søkte seg til stykkpriskontrakter, og at dette motiverte legene til større arbeidsinnsats for pasientene, sier Sørensen.I en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning underbygger BI-professoren sitt syn ved å vise til en gjennomgang av materiale fra International Social Survey Program (ISSP) for årene 1989, 1997 og 2005.Gjennomgangen viser blant annet at selv om offentlig ansatte er mindre motivert for overtid og ekstraarbeid enn privat ansatte, så føler offentlig ansatte en vesentlig høyere forpliktelse enn privat ansatte til å tjene samfunnet og å hjelpe andre. (©NTB)