Flere overvektige barn må bruke medisiner som er ment for voksne, men som gis til barn bare i mindre doser. Sykdommene er først og fremst type 2 diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og sure oppstøt.- For 10-20 år siden hørte vi ikke noe om disse tilleggssykdommene som følge av overvekt hos barn, men nå er følgetilstandene etablert hos barn ned i åtteårsalderen, sier Grethe Støa Birketvedt, fedmeforsker og overlege ved overvektssenteret på Aker universitetssykehus til Aftenposten.Utviklingen med at barn får samme medisin som voksne bekymrer henne.- Det er uforsvarlig, fordi vi ikke har noen kliniske studier som viser effekter og bivirkninger av slik behandling hos barn. Voksenmedisin til barn kan faktisk føre til mer skade enn gagn i det lange løp, sier Støa Birketvedt.Barnediabetesregisteret ved sykehuset registrerer årlig rundt ti barn som rammes av livsstilsdiabetes. En studie gjort i 2004 av 3.500 åtteåringer og 3.600 tolvåringer i Oslo, viser at hver fjerde åtteåring og hver femte tolvåring er overvektige.- Trenden fortsetter og er tydelig; norske barn blir stadig tyngre. Det gjør meg vondt å vite at disse ungene ikke får hjelp, og at de vil få enda større problemer som voksne fordi det ikke jobbes godt nok forebyggende, sier Grethe Støa Birketvedt. (©NTB)