Ifølge TDN Finans skal den irakiske regjeringen ha godkjent en avtale mellom det irakiske oljedepartementet og Shell. De to partnerne etablerer et joint ventureselskap for gassproduksjon i Sør-Irak.Det ventes at Shell vil investere tre til fire milliarder dollar over en femårsperiode.