Clipper Group Ltd. har i dag inngått avtale om kjøp av 23.682.100 aksjer i Eitzen Chemical ASA, går det frem av en børsmelding. Kjøpskurs er 19 kroner aksjen.Etter dette kontrollerer Clipper Group i alt 41.555.600 aksjer, tilsvarende 24,19 prosent av utestående aksjer i selskapet.