Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) undertegnet fredag en avtale med ILOs generaldirektør Juan Somavia om 100 millioner kroner i støtte over to år til den internasjonale arbeidsorganisasjonens arbeid for anstendige arbeidsvilkår.- Alle mennesker ønsker seg en anstendig jobb, hvor deres rettigheter respekteres og de kan skaffe seg inntekt til å forsørge seg og sin familie. Dette er ikke bare viktig for den enkelte, det er god utviklingspolitikk, sier miljø- og utviklingsminister Solheim.Halvparten av Norges støtte til ILO skal gå til å fremme likestilling og kvinners rettigheter på arbeidsplassen, herunder kampen mot tvangsarbeid og menneskehandel.Avtalen undertegnes i anledning konferansen «Decent Work - A Key to Social Justice for a Fair Globalisation» i Oslo. (©NTB)