Edvardsen ble født i Kvinesdal i Vest-Agder, og i ungdomsårene var han formann i det lokale AUF, og fikk sin omvendelse i 1956. I voksen alder har han vedgått at han aldri har stemt Arbeiderpartiet ved noe valg, men at Kristelig Folkeparti har fått hans stemme.Leder i Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, sier til NTB at Edvardsen var en brubygger mellom kultur og folkeslag, og er en av de nordmennene som var større og mer anerkjent utenfor landets grenser enn hjemme i Norge.- Jeg vil minnes ham som en god venn og et forbilde, sier Høybråten.TV-virksomhetTroens Bevis Verdens Evangelisering stiftet han i 1965. Organisasjonen driver egen fjernsynsvirksomhet, og det er beregnet at sendingene daglig når ut til 200 land.Aril Edvardsen har som misjonspredikant besøkt de fleste land i verden. Særlig har han vært mye i Afrika og India.Han har i alle år deltatt på dialogkonferanser som oppfordrer til fred og vennskap mellom religiøse og politiske ledere i mange av verdens konfliktområder. I 1974 var Edvardsen den første pinseleder i Norge som slapp en katolsk prest på talerstolen. Det var det mange som ikke likte, og ordet skandale ble brukt.KontroverserAril Edvardsen har siden 1970-tallet vært pinsevennenes mest sentrale figur i Norge. Han har til tider vært en kontroversiell person på grunn av sitt teologiske ståsted, som mange karakteriserte som konservativt. I de senere årene hadde han ifølge nettstedet Wikipedia moderert sin teologisk stil noe. Han er flere ganger blitt rammet av hjerteinfarkt.Han har også vært kontroversiell i kristne kreter. Særlig ble han kritisert for uttalelser om at omvendte muslimer ikke trenger å endre sin oppfatning om Muhammed selv om de er blitt kristne.Sommeren 2004 gikk han, sammen med pastor Åge Ålekjær, hardt ut mot Frp-leder Carl I. Hagens tale samme sommer i Levende Ord i Bergen. Han pekte spesielt på det han oppfattet som Hagens negative karakteristikk av profeten Muhammed. (©NTB)