Russland gir uttrykk for sterk misnøye med forslagene om å innlemme Georgia i handlingsplanen for NATO-medlemskap (MAP).- Fra et moralpolitisk synspunkt vil det se ut som at NATO beveger seg over på angriperens side dersom Georgia får delta i MAP, sier Russlands NATO-utsending Dmitrij Rogozin.- Det er én ting at USA støtter sin protesjé, men en ganske annen ting at et angriperland blir gitt et fristed. Hvilket samarbeid mellom Russland og NATO kan du snakke om i en slik situasjon? Intet! sier Rogozin.På NATOs toppmøte i april i år sørget motstand fra flere medlemsland for at Georgia ikke ble innvilget status som MAP-land. (©NTB)