Etter nesten fem måneder i varetekt klarte politiet å få en av de siktede til å røpe gjemmestedet. Som takk for «samarbeidet» ble mannen løslatt fra varetekt. Det er to bosniske brødre og en vekter som er siktet i saken, men det er ikke kjent hvem av de tre som nå har røpet hvor pengene var.I alt 11 millioner kroner forsvant under ranet natt til 1. april i år, men i motsetning til hva som har vært vanlig ved slike ran, er utbyttet denne gang kommet til rette. Hva det vil bety for de siktede når saken kommer til retten, gjenstår å se.
Vektere mistenkt
Det var natt til 1. april at en verditransport ble ranet på Bekkestua i Bærum. Et titall minibanker i Bærum, Asker og Lier ble de påfølgende timer ranet for nærmere 11 millioner kroner.De to vekterne som ble angrepet, ga ikke likelydende forklaringer, og dermed ble begge siktet for å ha medvirket under ranet. Politiet kom imidlertid raskt til at bare den ene av vekterne kunne siktes for medvirkning mens den andre var blitt truet av sin kollega. Den ene vekteren ble derfor løslatt fra varetekt og sjekket ut av saken mens den andre ble siktet for medvirkning til grovt ran. Han har senere delvis tilstått sin medvirkning under ranet.