BNP-veksten i ØMU (eurosonen) var på minus 0,2 prosent i andre kvartal 2008 sammenlignet med sist kvartal. På årsbasis var BNP- veksten på 1,4 prosent, skriver Bloomberg.Detaljomsetningen i ØMU (eurosonen) falt med 0,4 prosent i juli. På årsbasis var detaljomsetningen ned 2,8 prosent.