Com Hem har fornyet avtalen med TeleComputing-datter Kentor om videre forvaltning av Com Hems administrative systemer for kundeadministrasjon, billing- og saksbehandling, samt for integrasjonsplattformen og internett-portalen comhem.se, går det frem av en børsmelding.Avtalen løper ut 2009 og opplyses å ha "stor strategisk og økonomisk verdi for Kentor".