Oljeinstallasjoner i Mexicogulften har ikke vært like hardt rammet sålangt av orkanen Gustav, som de i 2005 var av orkan Katrina.Tapene i forbindelse med orkanen Gustav er anslått til å være "noen milliarder dollar" i forsikringskostnader, sier Robert Muir i Risk Management Soloutions, ifølge TDN Finans.Katrina førte til tap på over 40 milliarder dollar.Orkanen Gustav traff land som en kategori 2-orkan. Det rapporteres om vinder på 100 kilometer i timen med kast på inntil 120 kilometer i timen. Orkanen traff land nær Cocodrie i Louisiana.Et fat nordsjøolje med leveranse i oktober, omsettes for 110,36 dollar fatet, ned 3,69 dollar i dagens handel.