Vattenfall har investert om lag 560 millioner kroner i pilotanlegget, som ligger i Schwarze Pumpe i Tyskland. Anlegget skal fange CO2-utslippene fra et lite kullkraftverk og lagre drivhusgassutslippene dypt under bakken.Mer enn 400 gjester er invitert til den høytidelige innvielsen av pilotanlegget tirsdag, og representanter fra både den svenske og den tyske regjeringen skal overvære seremonien.- Vårt prosjekt i Schwarze Pumpe plasserer oss helt i fronten i bruken av denne teknologien på verdensbasis, sier direktør Tuomo Hatakka i Vattenfall Europe, som er Vattenfalls datterselskap i Tyskland.Pilotanlegget skal etter planen være i drift i ti år. Avgassene fra kraftverket vil bli behandlet slik at svoveloksider, partikler og andre forurensende stoffer blir fjernet og vanndamp kondensert. CO2-utslippene vil bli komprimert til væske og lagret i berggrunnen under Schwarze Pumpe.Vattenfall begynte å bygge sitt pilotanlegget i Schwarze Pumpe 29. mai 2006. Kullkraftverket vil ha en effekt på 30 megawatt, og selskapets mål er å åpne et fullskala kullkraftverk med CO2-rensing innen 2020. (©NTB)