Tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) steg med 524.000 sammenlignet med sist uke. På forhånd var det ventet å være 503.000 nye førstegangssøkende.Oslo Børs reagerer noe ned på tallene.
Hva er Initial Jobless Claims?Bush
Hver uke legger Department of Labor frem en rapport som viser dette tallet. Tallet er hvor mange som har søkt om arbeidsledighetstrygd i USA den seneste uken. Tallet er viktig for å forstå retningen og temperaturen i det amerikanske arbeidsmarkedet. Øker tallet, er det en indikator på at flere har mistet jobben, og vice versa. Økonomer og investorer bruker denne informasjonen som en faktor i sine beregninger. Tallene slippes hver torsdag klokken 14:30 norsk tid, og flytter til tider markedene.Den 20. januar overtar Barack Obama Det hvite hus, presidentskapet og makten i USA. George W. Bush har ingen offisielle planer, og er da effektivt sett arbeidsledig.