Fem stortankere er sluttet fra Gulfen torsdag, opplyser meglere til Reuters. Tre går østover, hvorav en til Korea til WS 71,5, tilsvarende rundt 81.000 dollar per dag. To skip går til Kina, uten at ratene er oppgitt.Én VLCC går til US Gulf med 285.000 tonn råolje til WS 42,5, mens den femte VLCC-en går vestover. Raten er WS 50, alternativt WS 72,5 med lasting østover.