Bekymret over økningen i inkassosaker

Norges Politilederlag er svært bekymret over økningen i inkassosaker og namsmannsapparatets begrensede ressurser til å behandle disse sakene.

Foto: Scanpix

Inkassosakene har økt med rundt 15 prosent i siste kvartal 2008, og analyser viser at antallet vil øke kraftig utover i 2009.- Dette kan føre til at namsmannsapparatet kan få en økning i saksmengden framover på mer enn 50 prosent, sier leder Jonny Nauste i Politilederlaget i en pressemelding.Politilederlaget krever at regjeringen i sin tiltakspakke bevilger ressurser til politi- og lensmannsetaten slik at namsmannen er i stand til å behandle sakene på en forsvarlig måte.- Det vil hindre mange triste skjebner. Det vil også kunne motvirke den ofte mangelfulle rådgivningstjenesten, mener Nauste.Han oppfordrer regjeringen til å ta grep slik at vi ikke kommer i den samme situasjonen som vi hadde på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. På grunn av en fordobling av saksmengden på kort tid, var saksbehandlingstiden på forliksklager og tvangsforretninger hos namsmannen da på over ett år.- For personer som har betalingsproblemer og får saker i namsmannsapparatet, er det avgjørende at sakene blir behandlet så fort som mulig. Med oversikt og orden på økonomien vil hverdagen være lettere for dem som har økonomiske problemer, sier Nauste. (©NTB)