Ifølge kosmetikkarving og investor Celina Midelfart bør en redningspakke fra myndighetene mot banknæringen øremerkes nye utlån og ikke kun styrke bankenes finansielle situasjon, melder Dagens Næringsliv.- Utfordringen i dag er at tilførsel av kapital går til å styrke kjernekapitalen og betale for dårlige lån, snarere enn kommersielt fornuftige vilkår å låne pengene videre. Derfor må kapitalen som tilføres øremerkes nye utlån, sier hun.Ifølge avisen er administrerende direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon helt klar på at bankene ikke kan akseptere strenge kriterier og politiske føringer ved en ny bankpakke.- Vi vil aldri akseptere kriterier som tilsier at det skal ytes lån til alle som trenger det. Det som helt klart må ligge i bunn er at bankene må få anledning til å drive profesjonelt bankhåndverk, sier Skauge.