Regjeringen har varslet en ny tiltakspakke som skal dempe effektene av finanskrisen. Pakken skal legges fram 26. januar. Det er ventet at mellom 20 og 30 milliarder kroner vil bli stilt til rådighet.Det er meningen at pakken skal motvirke arbeidsledighet ved å stimulere til økt aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, hovedsakelig i kommune- og samferdselssektoren. Tiltakene skal være i tråd med regjeringens miljø- og fordelingsprofil.Egne grep for å avhjelpe lånetørken i næringslivet, vil først bli presentert etter at krisepakken er lagt fram. Regjeringen har av opposisjonen fått kritikk for å handle for sent og være for puslete i sine tiltak mot finanskrisen. I sitt forsvar viser de rødgrønne til et ekspansivt statsbudsjett og skreddersydde tiltakspakker for banknæring og eksportbedrifter. (©NTB)