Justeringsforhandlingene mellom bondeorganisasjonene og staten ble avsluttet fredag. Partene er enige om at de økte kostnadene skal tas ut i økte målpriser, med virkning fra 1. januar 2009, skriver nettutgaven til Nationen.Resten, en pott på 115 millioner kroner, vil bli avregnet i forbindelse med jordbruksoppgjøret til våren. Grunnen er at partene venter at prisen på kunstgjødsel vil synke.- Vi er fornøyd med at vi har fått en avtale på plass, og at vi får 500 millioner kroner i økte målpriser som en foreløpig kompensasjon. Nå ligger det et press på aktørene i markedet om å få kunstgjødselprisen ned, sier leder i Norges Bondelag, Pål Haugstad.