Verdien av vareeksporten endte på 65 milliarder kroner i desember, mens importen utgjorde 38 milliarder. Nedgang i oljeinntektene gjorde at eksportverdien falt ytterligere, med 9,2 prosent fra november. Finanskrisen gjør seg også gjeldende ved at både bilimporten og metalleksporten synker, skriver SSB.I desember endte eksportverdien av råolje på 17,9 milliarder kroner, en nedgang på 45 prosent fra desember året før - og den laveste verdien på fire år. Antall fat eksportert er derimot det høyeste i 2008. Gjennomsnittlig pris per fat råolje falt fra 512 kroner i desember 2007 til 291 kroner i desember 2008, altså bortimot en halvering av prisen. Det er den laveste oljeprisen på fire år.