Flere apotek i Distrikts-Norge

Ved utgangen av 2008 var det 636 apotek i Norge, en økning på 23 fra året før. Mer enn 90 prosent av befolkningen bor nå i kommuner som har apotek.

Foto: Scanpix

Folks tilgang til apotek er blitt veldig mye bedre de siste årene, og denne utviklingen fortsatte i 2008. Det er åpnet apotek i fire kommuner som tidligere ikke hadde apotek (Meland, Sør-Aurdal, Bjugn og Bardu), opplyser Apotekforeningen.I 2001 var det cirka 11.500 innbyggere per apotek, mens det i dag er 7.450 innbyggere per apotek. Nes i Buskerud med 1.150 innbyggere er den minste kommunen med eget apotek. Hå, Klepp og Nesodden er de tre kommunene i landet med dårligst apotekdekning, alle med mer enn 15.000 innbyggere per apotek, og bare ett apotek i kommunen.I Oslo ble det to nye apotek i 2008. Dermed er antall innbyggere per apotek under 7.000. Apotektettheten i hovedstaden er litt høyere enn landsgjennomsnittet.Det ble i fjor åpnet nye apotek i 14 av landets fylker. Aust-Agder og Nord-Trøndelag er de to fylkene med best apotekdekning. Telemark er det eneste fylket der antallet apotek er redusert - fra 21 til 20. (©NTB)