Kraftig nedkjøling av eurosonen

Det går dårligere enn ventet i eurosonen.

Foto: iStockPhoto

Produsentprisindeksen i eurosonen falt med 1,9 prosent på månedsbasis i november 2008, og var i samme tidsrom opp 3,3 prosent på årsbasis, viser tall fra Eurostat.PPI var ventet å falle med 1,0 prosent per måned og 4,4 prosent per år, viser tall fra Bloomberg News, ifølge TDN Finans.Hva er PPI? Producer Price Indeksen måler endringer i salgsprisen på varer og tjenester. PPI er regnet som et tidlig inflasjonsmål. En høyere PPI, gjerne kombinert med høye inflasjonstall, vil påvirke sentralbanken til å kutte i styringsrenten. En fallende PPI kan være et tegn på en svekket økonomi. Tallene stammer fra Eurostat.PPI har en moderat innvirkning på markedet.