Norges Bank utvider statskasseveksel med 3 milliarder kroner. Veksler for pålydende beløp legges ut til hollandsk auksjon.
Statskasseveksler er statspapirer med opprinnelig løpetid under ett år, som ikke utbetaler noen fast eller flytende rente i løpetiden. En statskasseveksel er derfor et nullkupong papir. Dette innebærer at vekselen utstedes med et avslag, det vil si at salgsprisen er lavere enn det pålydende nominelle beløpet,og avkastningen på vekselen vil være differansen mellom salgsprisen og det pålydende beløpet som utbetales ved forfall.Statskasseveksler utstedes normalt ved begynnelsen av hver måned samt i tilknytning til IMM-datoene hvert år.Kilde: Norges Bank