Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,8 prosent fra oktober til november i fjor, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, bidro mest til økningen.Ifølge TDN Finans var det ventet et fall på 0,4 prosent.Sesongjustert volumindeks for denne næringen gikk opp med 1,4 prosent fra oktober til november i 2008. Nedgang i salg av byggevarer, møbler og elektriske varer bidro til å dempe veksten.Uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 3,7 prosent mindre i november 2008 enn november 2007, målt i volum.