-80 personer permitteres for en periode på åtte til ti uker, sier administrerende direktør Rune Reinertsen i Tinfos Jernverk i Kvinesdal til fvn.no. Direktøren forklarer at permitteringene skjer som følge av finanskrisen, som fører til sviktende omsetning.- Jeg tror det er en relativ aksept for at dette må gjøres og at det er en riktig medisin for bedriften. Men de ansatte synes naturligvis at det er en lite grei medisin, sier han.Fagforeningsleder i bedriften, Bjørn Åge Nilsen, forteller at de ansatte er sterkt imot at permitteringer blir løsningen på forventninger om sviktende inntekter.- Det Tinfos sparer på disse permitteringene tilsvarer 1,2 prosent av overskuddet i fjor. Denne lille regningen for bedriften velger eierne å sende til arbeiderne, som det er langt verre for, sier Nilsen.