Produsentprisene i USA falt 1,9 prosent i desember fra november, mens det var ventet å falle med 2,0 prosent.Produsentprisene, eksklusive mat og energi, steg 0,2 prosent, mot en ventet oppgang på 0,1 prosent. Per år steg de med 4,3 prosent, mot en ventet oppgang på 4,1 prosent.
Hva er PPI?
Producer Price Indeksen måler endringer i salgsprisen på varer og tjenester. PPI er regnet som et tidlig inflasjonsmål. En høyere PPI, gjerne kombinert med høye inflasjonstall, vil påvirke sentralbanken til å kutte i styringsrenten. En fallende PPI kan være et tegn på en svekket økonomi.PPI har en moderat innvirkning på markedet.