Så mange fløy med Norwegian i 2008

- Vi har hatt en formidabel vekst for hele Gruppen i 2008, administrerende direktør Bjørn Kjos.

Foto: Scanpix
Næringsliv

9.136.553 passasjerer fløy med Norwegian i 2008, går det frem av en pressemelding.- Vi har hatt en formidabel vekst for hele Gruppen i 2008 på 32 prosent. Markedsandelen har økt innenriks i Norge og ligger nå på over 45 prosent på enkelte ruter. I tillegg har vi økt i det skandinaviske markedet. Vi er veldig godt fornøyd med passasjerveksten, og ser fram til et spennende 2009. Nyttårskampanjen har så langt solgt langt bedre enn forventet, og viser at Norwegian's lave priser og gode produkt stimulerer ferie og fritidsmarkedet også i turbulente tider, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.I desember fraktet Norwegian.no (norsk, dansk og polsk rutenett) 553.259 passasjerer mot 487.067 i samme måned i 2007, hvilket gir en økning på 66.192 passasjerer, og en økning i passasjertrafikken på 20 prosent.• Total passasjertrafikk (RPK) økte med 20 prosent i forhold til desember 2007.• Total kapasitet (ASK) økte med 25 prosent i forhold til desember 2007.• Kabinfaktoren var 74 prosent, som er en nedgang på 3 prosentpoeng i forhold til desember 2007.• For desember 2008 forventer selskapet en yield i størrelsesorden kroner 0,68.Økningen i passasjertrafikk, produksjon og passasjervolum henger sammen med selskapets ekspansjon på etablerte ruter og oppstart av nye ruter i perioden januar 2008 til desember 2008, samt tilpasning av produksjonskapasiteten på norsk innenriks og jevn økning i antall passasjerer.Passasjertrafikken innenlands hadde en økning på 35 prosent og en økning i kapasiteten på 43 prosent. Kabinfaktoren ble på 70 prosent som er en nedgang på 5 prosentpoeng i forhold til samme periode i 2007. Veksten er et resultat av endring i kapasitet mot nye ruter innenlands.Utenlands økte passasjertrafikken 14 % samtidig som kapasiteten er økt 18 prosent. Kabinfaktoren ble 75 prosent, som er en nedgang på 3 prosentpoeng i forhold til samme periode i 2007. Operasjonen i Polen utvikler seg som planlagt.Den nye basen i København står for ca. 3 prosent av Norwegian.no's totale produksjon i desember.Yielden er estimert til NOK 0,68 for perioden, opp13 prosent. Den positive utviklingen i yield kompenserer mer enn nedgang i kabinfaktoren. Nettoeffekten gir en økning i enhetsinntekten (RASK - Revenue per Available Seat Kilometer).Gjennomsnittlig flydistanse i desember er lik i forhold til samme periode i 2007.Salg over internett var i desember 86 prosent.