Barack Obamas kriseplan kan nå opp i 800 milliarder dollar eller mer for å stimulere til ny vekst i USAs kriserammede økonomi. 40 prosent av pakken utgjøres av skattelette.Her er de konkrete tiltakene:
  • Skattelette på gjennomsnittlig 1.000 dollar for vanlige familier.Skattelette på gjennomsnittlig 1.000 dollar for vanlige familier.
  • Store investeringer i reparasjon av bruer, veier og skoler.Store investeringer i reparasjon av bruer, veier og skoler.
  • Fordobling av produksjon av fornybar energi i løpet av tre år.Fordobling av produksjon av fornybar energi i løpet av tre år.
  • Energimodernisering av offentlige bygninger og 2 millioner hjem.Energimodernisering av offentlige bygninger og 2 millioner hjem.
  • Nytt og mer moderne elektrisitetsnett.Nytt og mer moderne elektrisitetsnett.
  • Alle helsejournaler inn på data innen fem år.Alle helsejournaler inn på data innen fem år.
  • Nye moderne klasserom og laboratorier på tusener av skoler og høyskoler.Nye moderne klasserom og laboratorier på tusener av skoler og høyskoler.
  • Utbygging av bredbånd til mesteparten av landet.Utbygging av bredbånd til mesteparten av landet.