Spår konkursbølge i bulk

Sjefen for bulkrederi spår konkursbølge i næringen fremover.

Bulkskip - Foto: Golden Ocean

I løpet av noen få måneder i 2008 falt ratene i tørrløstmarkedet med over 90 prosent, noe som har ført til at noen bulkrederier allerede har gått konkurs. Det ventes at mange tørrlastrederier vil få problemer i kjølvannet av den finansielle krisen, skriver den danske avisen borsen.dk mandag.- I internasjonal skipsfart vil vi se mange konkurser, og innenfor tørlast vil de som har lånefinansiert seg få meget store problemer. De sterke selskaper blir enda sterkere, og de svake vil forsvinne, tror D/S Nordens toppsjef Carsten Mortensen.Det danske rederiet føler seg imidlertid godt rustet og tror at krisen vil gavne de sterkeste rederiene.Blant rederiene som allerede har bukket under finner vi Atlas Shipping.