Lunde Gruppen, Orkla Eiendom og FinansGruppen Eiendom har i dag den 14.01.09 inngått en avtale om å etablere et nytt felles eiendomsselskap som får navnet Johs Lunde Eiendom. Det nyetablerte selskapet overtar eiendomsvirksomheten og ansatte fra Lunde Gruppen. Hovedsatsingsområde for selskapet skal være Rogaland, Hordaland, og Agderfylkene.Med Orkla Eiendom og FinansGruppen Eiendom som partnere i selskapet tilføres ytterligere kompetanse, kapital og nettverk. Johs Lunde Eiendom vil hovedsakelig kjøpe, utvikle og selge eiendom. Partene har en målsetning om å utnytte synergier som ligger i drift- og forvaltning av eiendomsmassen.Det nye selskapet skal drives og styres fra Rogaland. Det vil også i løpet av 2009 bli etablert underavdelinger på Sørlandet og Bergen for å styrke den lokale tilhørigheten i satsningsområdene.Kilde: Pressemelding