Det rapporteres om seks VLCC-slutninger fra Gulfen onsdag. Fem av skipene laster østover. Ifølge Reuters ligger ratene på WS 52,5 og WS 75 for to av skipene, tilsvarende en inntjening rundt 50- og 85.000 dollar per dag. Det er tre til ni poeng høyere enn siste tilsvarende slutninger.Den sjette VLCC-en laster til US Gulf. Her er raten WS 50, alternativt WS 52,5 dersom lasting skjer til Europa eller WS 70 dersom skipet går østover.