Styrker norsk innovasjon og design

Nesten 9 av 10 norske næringslivsledere mener designsatsing er viktig for norsk næringsliv i tiden fremover.

Foto: HegnarOnline
Næringsliv

I desember la nærings- og handelsminister Sylvia Brustad fram Norges første stortingsmelding om innovasjon, som inneholder regjeringens langsiktige politikk for omstilling, fornyelse og nyskaping. Et av virkemidlene som blir fremhevet er designdrevet innovasjon.- Innovasjonsmeldingen viser at regjeringen mener design får en viktig plass i norsk innovasjon i fremtiden. I disse krisetider er design og innovasjon viktigere enn noen gang for å utvikle konkurransedyktige varer og tjenester. Metodisk jobbing med design gir økt innovasjon, og dermed økt konkurransekraft, sier administrerende direktør Jan R. Stavik i Norsk Designråd.En undersøkelse foretatt blant 100 norske bedriftsledere viser at næringslivet er med på notene. Hele 87 prosent av bedriftslederne, som alle jobber i store norske bedrifter, mener at design er viktig for landets næringsliv. I undersøkelsen, som er foretatt av Medialect på vegne av Norsk Designråd, svarer 77 prosent at design er viktig også for deres egen bedrift.