Skipsmeglerhuset Pareto Bassøe slår i sin seneste ukerapport, som ble sluppet i ettermiddag, fast at VLCC-ratene fortsatte oppturen denne uken.Ifølge den siste ukerapporten fikk moderne VLCC-er fra Gulfen til Korea fredag ettermiddag rater på worldscale (WS) 70, som er opp 5 WS-poeng i forhold til uken før jul. Det tilsvarer en inntjening på 80.900 dollar, mot 74.072 dollar per dag i forrige uke.Moderne VLCC-er til Europa fikk WS 50, som er opp 10 WS-poeng i forhold til forrige rapport. Det tilsvarer en inntjening på 65.608 dollar, mot 47.029 dollar per dag i foregående uke.Ratene fra Vest-Afrika til US Gulf var på WS 75, mot WS 57,5 rett før jul. Den daglige inntjeningen er på 82,202 dollar per dag, opp fra 58.803 dollar i forrige uke.Suezmax-er fra Vest-Afrika til Philadelphia fikk en rate på WS 72,5, som er ned 20 WS-poeng i forhold til uken før. Inntjeningen var på 35.458 dollar per dag, mot 49.779 dollar dagen i forrige uke.Suezmax-ratene fra Svartehavet (Novorossisk) til Italia (Augusta) var på WS 90, ned 10 WS-poeng, noe som betyr at den daglige inntjeningen nå er på 50.676 dollar, mot 59.604 dollar i forrige uke.