Skipsmeglerhuset Pareto Bassøe slår i sin seneste ukerapport, som ble sluppet fredag ettermiddag, fast at VLCC-markedet i den arabiske gulfen (AG) var rekordhøy mot slutten av forrige uke. Det ble gjort rundt 50 slutninger. Noe av oppgangen i aktivitet kan skyldes forberedelser før kinesisk nyttår 26. januar.Ifølge den siste ukerapporten fra Bassøe fikk moderne VLCC-er fra Gulfen til Korea fredag ettermiddag rater på worldscale (WS) 65, som er opp 22,5 WS-poeng i forhold til uken før jul. Det tilsvarer en inntjening på 74.072 dollar per dag.Moderne VLCC-er til Europa fikk WS 40, som er opp 7,5 WS-poeng i forhold til forrige rapport. Det tilsvarer en inntjening på 47.029 dollar per dag.Ratene fra Vest-Afrika til US Gulf var på WS 57,5, mot WS 67,5 rett før jul. Den daglige inntjeningen er på 58.803 dollar.Suezmax-er fra Vest-Afrika til Philadelphia fikk en rate på WS 92,5, som er ned 5 WS-poeng i forhold til uken før. Inntjeningen var på 49.779 dollar dagen.Suezmax-ratene fra Svartehavet (Novorossisk) til Italia (Augusta) var uendret på WS 100, noe som betyr at den daglige inntjeningen nå er på 59.604 dollar