Tragiske jobbtall fra USA

Nok et dårlig makrotall fra USA.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Antallet sysselsatte i den private sektoren i USA falt med 693.000 personer i desember, mens det var ventet å falle med 472.000 stillinger, viser tall fra Bloomberg News, ifølge TDN Finans.Undersøkelsen er gjennomført av ADP Employer Services. Undersøkelsen innvolverer 383.000 selskaper, med totalt 23 millioner ansatte.