De amerikanske konsumprisene falt med 0,7 prosent i desember. På årsbasis steg prisene med 0,1 prosent. Dersom man ser bort i fra mat- og energipriser steg prisene med 1,8 prosent på årsbasis. Totalt sett hadde fjoråret den laveste inflasjonen siden 1954. Den lave oljeprisen må ta hovedæren for det.Det var ventet et fall på 0,9 prosent på månedsbasis og 0,2 prosent på månedsbasis, melder Reuters.