Venter kontraktrush

STX Europe, tidligere Aker Yards, melder om kontrakter. Og flere vil komme.

Cruiseskip. Foto: Aker Yards

STX Europe, tidligere Aker Yards, er tildelt kontrakter for modernisering av et cruiseskip for Carnival Cruise Lines, samt to tankskip for Neste Shipping.Det ventes en betydelig vekst i etterspørselen etter modernisering av skip over de neste årene.