De største avskallingene av arbeidsplasser kommer i industrien med mellom 30.000 og 50.000 færre ansatte, og i bygg og anlegg med mellom 40.000 og 50.000. Men tallet i bygg og anlegg er avhengig av tiltak i regjeringens tiltakspakke.Og sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets sier at han venter en tiltakspakke fra regjeringen i slutten av januar på 30 milliarder kroner. Det innebærer investeringer på 1,5 av BNP (bruttonasjonalprodukt) i fastlandsøkonomien, og Dørum tror 14 milliarder kroner av pakken blir brukt i år.
Kvalifisert gjetning
- Pakkens størrelse er en kvalifisert gjetning og ikke noe råd til regjeringen, sier Dørum. Han utelukker ikke at regjeringens pakke blir mindre enn den kvalifiserte gjetningen fordi regjeringens vurderinger av tiltak kan bygge på økonomiske anslag som er mindre dramatiske enn dem DnB NOR legger til grunn.- Avskallingen av arbeidsplasser i privat sektor vil være stor, men ikke så stor som i forrige lavkonjunktur på begynnelsen av 1990-tallet, sier Dørum til NTB.Som en motvekt til avskallingen, som særlig vil komme innen privat tjenesteyting i tillegg til i industrien og i bygg- anlegg, mener DnB Nor-økonomene at det vil bli mellom 30.000 og 40.000 flere arbeidsplasser i offentlig sektor. Netto vil det bli 90.000 færre arbeidsplasser de to neste årene, men mesteparten av nedgangen vil komme i inneværende år. Arbeidsledigheten vil ligge på 5 prosent i 2010, mener Dørum.