Philadelphia Federal Reserve Banks Indeks (FED-indeksen) falt til -41,3 i februar fra -24,3 i januar, ifølge TDN Finans. Indeksen var, ifølge vår egen
, ventet å ligge på -25.En rundspørring av regionale produsenter gir en indikasjon på produksjonen i regionen og i USA. Basislinjen er 0, og lavere tall er en indikasjon på lavere produksjon.