Nesten 30 mrd. i pluss

A/S Norge gjorde det langt bedre i januar enn i desember.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Handelsoverskuddet for januar, var ifølge SSB på 29,4 milliarder kroner, opp fra 26,9 milliarder kroner i desember 2008.Handelsbalansen er regnet uten skip og oljeplattformer, og statistikken presenteres hver måned av Statistisk Sentralbyrå (SSB).Vi eksporterte varer for 64,1 milliarder kroner, en nedgang på 16 prosent i forhold til samme periode i fjor. Vi importerte varer for 34,7 milliarder kroner, en nedgang på 11,3 prosent.Eksport uten råolje, naturgass og kondensater var 24,7 milliarder kroner, et tilbakefall på 17,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.Handelsbalansen ekslusive råolje og naturgass viste et underskudd på 9,9 milliarder kroner, ned fra et underskudd på 9,1 millarder kroner i samme periode i fjor.Rekordhøy eksport av naturgassEksportverdien for naturgass økte med 26,9 prosent sammenlignet med januar 2008. Dette skyldes at eksportmengden av gass i gassform endte på det høyeste nivået noensinne, med hele 9,8 milliarder kubikkmeter. Dette er en økning på 4,8 prosent fra sist måned og 9 prosent fra januar 2008.Eksportverdien for råolje var i januar 18,0 milliarder kroner. Dette er nedgang på 36,8 prosent fra januar måned i fjor, men opp 0,5 prosent fra foregående måned. Gjennomsnittlig pris per fat endte på 318 kroner, noe som er en liten oppgang fra 291 kroner i desember. Dette er likevel en markant nedgang fra 508 kroner per fat i januar 2008. Eksport av antall fat råolje økte minimalt fra 56 til 56,5 millioner i samme periode.Nedgang i eksporten av metaller For varer unntatt skip, oljeplattformer, råolje, gass og kondensater utgjorde eksportverdien 24,7 milliarder kroner. Dette er det laveste nivået siden juli 2006. Tilsvarende eksportverdi for januar 2008 var 30,0 milliarder. Utslagsgivende for denne nedgangen var eksportverdien for mineraloljeprodukter, som gikk ned 1,7 milliarder kroner, flytende propan og butan, med nedgang på 1,3 milliarder, og metaller, unntatt jern og stål, som gikk ned 1,7 milliarder.Innenfor varegruppen maskiner og transportmidler har verdien av kraftmaskiner og utstyr gått opp 475 millioner kroner, elektriske maskiner opp 287 millioner, mens transportmidler har gått ned 127 millioner. Eksport av fisk har økt med 380 millioner kroner.Kilde: SSB

Nyheter
Næringsliv