Ønsker seg en kirkepakke fra staten

Også Kirken merker økonomikrisen.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Pengemangel kan føre til redusert antall gudstjenester, at presten blir mindre tilgjengelig og at det blir vanskeligere for folk å velge tidspunkt for vigsel og gravferd.- Vi har hatt finanspakke og politipakke. Vi kunne trenge en verdipakke også, sier stiftsdirektør Helge Taranrød i Bjørgvin bispedømme.Han ønsker seg en pakke som kan gå både til den lokale kirken og presteskapet. Taranrød har nylig varslet nødvendige innsparinger i bispedømmet det kommende året, og det er innsparinger som vil merkes i menighetene.For lite penger - Det blir en vanskelig budsjettsituasjon i 2009. Jeg har inntrykk av at det samme gjelder i de andre bispedømmene, sier Taranrød.Stiftsdirektørene i alle bispedømmene har tatt opp saken i et brev som nylig er sendt Kultur- og kirkedepartementet. Her pekes det på at Kirkens ansatte har hatt en lønnsøkning i 2008 som ikke er fullt ut er kompensert i økte bevilgninger.Det heter i brevet at det er viktig at bispedømmerådene gis midler til å dekke merkostnader ved sentrale lønnsoppgjør.Vikarutgifter - Satsene for vikarprester ble økt i fjor. Det er gledelig at Kirkens ansatte får lønnsøkninger, men dette er blant de kostnadene vi ikke får fullt ut kompensert. Det er behov for økt bruk av vikarprester, derfor øker kostnadene, sier Taranrød.Direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, bekrefter at situasjonen er den samme også i andre bispedømmer.- Vårt inntrykk at 2009 ser ut til å bli spesielt vanskelig. Blant annet på grunn av nedgang i prestedekningen må vi ha inn flere vikarer, og det medfører økte kostnader, sier Johnsen.

Nyheter
Næringsliv