Rekordstor etterspørsel på kreditt fra Eksportfinans

Eksportfinans melder om rekordstor pågang fra lånetrengende bedrifter i siste kvartal i 2008.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Næringsliv

Til tross for utviklingen i verdensøkonomien, hadde den underliggende forretningsvirksomheten i Eksportfinanskonsernet fortsatt en positiv resultatutvikling i fjerde kvartal i 2008.Renteinntektene i denne perioden utgjorde 467 millioner kroner, mot 148 millioner kroner i samme periode i 2007.Etter at finanskrisen inntrådte besluttet regjeringen å gi lån til Eksportfinans på 50 milliarder kroner, som følge av at kredittinstitusjonen hadde problemer med å få lån i det internasjonale markedet.For 2008 sett under ett, ser tilgangen på kapital imidlertid ut til å ha vært god.- Til tross for den krevende situasjonen i de internasjonale kapitalmarkedene har Eksportfinans hatt god tilgang på innlån i 2008. Totale nye innlån i 2008 var 93,7 milliarder kroner fordelt på 836 transaksjoner, mot 80,7 milliarder kroner fordelt på 889 transaksjoner i 2007, skriver Eksportfinans i en pressemelding.Eksportfinans ble etablert i 1962, og eies av staten (15 prosent) og de største forretnings- og sparebankene som opererer i Norge. DnB NOR er største aksjonær. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv