Tegn til bedring på Island

Forbrukerne noe mer positiv i februar.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Forbrukertall fra Island viser at stemningen på den lille øya har løftet seg fra bunnivåene før og etter jul. Februartallene viser at forbrukertillitsindeksen er opp fra 19,5 (laveste siden mars 2001) til 24,3, ifølge Reuters.IslandHaardes regjering ble avviklet i januar 2009. Islandske banker hadde opparbeidet seg forpliktelser i utlandet som er ni ganger større enn landets brutto nasjonalprodukt. Myndighetene har siden 29. september overtatt Islands tre største banker, Glitnir, Landsbanki og Kaupthing.Regjeringen har gitt en ubegrenset garanti for alle innenlandske innskudd i islandske forretnings- og sparebanker.

Nyheter
Næringsliv