- Aviser i ekstrem situasjon

- Vi har ikke grunnlag for å spekulere i spesielle dumpekandidater, sier Ivar Rusdal.

Næringsliv

Det er ganske tøft å finne driftsgrunnlag for to aviser i et såpass lite avismarked som Moss, påpeker styreleder Ivar Rusdal i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) etter meldingen om at Moss Dagblad går inn.Rusdal finner det vanskelig å si noe om det kommer som en overraskelse at Moss Dagblad kaster inn håndkleet.- I MBL har vi ikke grunnlag for å spekulere i spesielle dumpekandidater. Vi har jo sett at inntektssvikten treffer alle, også de store. Men de store har mest å stå imot med, sier Rusdal.Moss Dagblad tilhører A-pressen og kommer med sine siste utgaver i månedsskiftet mars-april. Den har konkurrert mot den større Moss Avis.Også en annen A-presseavis i Østfold, Halden Dagblad, legges ned, og det skjer allerede torsdag. Nedleggelsene rammer henholdsvis elleve og seks ansatte.Vanskelig å spåStyreleder Ivar Rusdal i MBL finner det vanskelig å gå ut med spådom om hvilke MBL-aviser som står i fare for å gå under.- Men det er jo ikke å legge skjul på at mange har betydelige utfordringer, fra de store avisene og nedover. Og det foretas store nedbemanninger. Dette er en trist situasjon både for avismangfoldet og for bransjen. Trolig er dagens situasjon en tankevekker for våre politikere, som nok må vurdere dette fram mot revidert statsbudsjett i mai, sier Rusdal.Statistisk sett er det de svakeste avisene som forholdsvis mottar størst produksjonstilskudd, men dermed er det ikke sagt at det er disse avisene som er de mest utsatte, presiserer Rusdal.- For avisene er så forskjellige, både hva gjelder driftsforhold, egenkapital og eiernes tålmodighet. Det krever innsikt å spå hvilke aviser som er i faresonen, og det er mange informasjoner vi ikke sitter inne med, sier MBLs styreleder.ØkonomikrisenIfølge Journalisten.no vurderer Drammens Tidende sin søndagsavis mens Nationen dropper helgebilaget Helga.- Nesten alle mediebedriftene er preget av at de enten har et akutt inntektsbortfall, som det blir for dyrt for eierne å fylle igjen, eller at de har et inntektsbortfall som er så langvarig at man ikke ser hvordan man skal få inntektene opp igjen. Slik er situasjonen for øyeblikket, og vi har alle vår oppfatning om hvor dypt økonomikrisen går, sier Rusdal.- Noen signaler tyder på at finansmarkedet gått litt sidelengs - at ikke fallet fortsetter. Signalene i vår egen bransje tyder på at vi har bak oss den største fallhøyden, og at vi derfor kan forberede oss på en ny virkelighet, sier styreleder Ivar Rusdal i Mediebedriftenes Landsforening (MBL). (©NTB)

Nyheter
Næringsliv