Bedre enn ventet fra USA

Ledende indikatorer faller, men ikke like mye som ventet.

Foto: iStockphoto
Næringsliv

De ledende indikatorene i USA falt 0,4 prosent i februar, ifølge Reuters. Disse steg, ifølge vår egen Market watch, 0,4 prosent i februar. Det var ventet ned 0,6 prosent.Sist måneds tall ble revidert til +0,1, fra en opprinnelig rapportert oppgang på 0,4 prosent.Ledende indikatorer Indeksen sammenfatter 11 forskjellige økonomiske indikatorer, og er en indeks som ser seks måneder frem i tid. Er tallet positivt, er dette tegn på en oppadgående konjuktur, mens negative tall er en indikator på en fallende konjuktur.

Nyheter
Næringsliv