Canada vil fange 338.000 sel

Canada åpner for jakt på over 338.000 sel i år. Dette er rundt 55.000 flere enn i fjor, men canadiske myndigheter mener fangsten ikke vil true bærekraften i selbestanden.

Næringsliv

Dyrevernere sa seg lørdag forferdet over regjeringens planer for selfangsten. Men fiskeriminister Gail Shea, som har ansvar for spørsmålet, sier canadierne fortsatt vil gå i spissen for den internasjonale kampen for slik fangst.- Vår regjering vil fremdeles beskytte canadiske selfangeres rettigheter. De skal ha adgang til å sikre seg og sine familier et levebrød, gjennom en rettmessig, varig og human jakt, framholder Shea.Fangsttallet omfatter dyr som urbefolkningen jakter på for å sikre seg kjøtt og skinn til personlig bruk. Det omfatter også sel fra fjorårets kvote som jegere med fangstlisens ikke fanget i 2008, går det fram av regjeringens oversikt.Rundt 70 prosent av fangsten skal skje i et område nordøst for Newfoundland og Labrador på den canadiske østkysten. Myndighetene anslår den samlede bestanden av sel i disse områdene til rundt 6,4 millioner dyr.

Nyheter
Næringsliv